Golovin & Shreter
Golovin & Shreter - Architectural practiceGolovin & Shreter - Architectural practice
Block of flats. St Petersburg, Zhdanovskaya Naberezhnaya 27-28. 2005.
Projects/ErectionsCompetitionsAboutAwards